Ühingu- ja lepinguõigus,
võlgade ümberkujundamine

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • Äri- ja ühinguõigus
 • Ühinemised ja ülevõtmised (M&A)
 • Tehingute finantseerimine (corporate finance)
 • Saneerimine ja pankrotiõigus
 • Võlgade ümberkujundamine füüsilistele isikutele

Nõustame kliente erinevates ühingu – ja lepinguõiguse valdkondades. Meie meeskonnal on laialdane kogemus ärinõustamises. Saame abiks olla alates ettevõtte loomisest ja investeeringute planeerimisest kuni ettevõtete esindamiseni omandamistehingutes ning tehingute finantseerimisel.

Nõustame kliente ettevõtete restruktureerimise (sh saneerimise) strateegiate ettevalmistamisel ja rakendamisel ning alternatiivsete lahenduste hindamisel.

Usume, et ettevõtte saneerimine on tõhus ja efektiivne päästevahend ettevõttele, kes soovib saneerimisabinõusid kohaldades taastada oma ettevõtte likviidsust, parandada kasumlikkust ja tagada jätkusuutlik majandamine. Selle saavutamiseks näeb saneerimisseadus ette abinõusid nõuete ümberkujundamiseks, millega ületada ettevõttes tekkinud makseraskused ning muuta äriühingu majandustegevus taas jätkusuutlikuks.

Saneerimisabinõudeks võivad muuhulgas olla:

 • Kohustuse täitmise tähtaja pikendamine
 • Nõuete ümberkujundamine (sh põhi- ja kõrvalnõuete vähendamine)
 • Nõuete tasaarveldamine (sh omanike laenude konverteerimine omakapitaliks, omanike nõuetest loobumine jne)
 • Täiendavate mitterahaliste või rahaliste sissemaksete tegemine

Lisaks on saneerimismenetluse käigus sisuliselt piiramatud võimalused ettevõttes sisuliste ümberkorralduste tegemiseks, kui sellega on võimalik tõsta ettevõtte likviidsust, parandada kasumlikkust ja tagada edasine jätkusuutlik majandamine.

Nõustame kliente pankrotiõiguse valdkonnas. Abistame kliente võlausaldajana võlgade sissenõudmisel, varade tagasivõitmisel kui ka hinnangute andmisel juhatuse liikme võimalikule süülisele käitumisele.

Füüsiliste isikute puhul nõustame ja abistame võlgade ümberkujundamise menetluse läbiviimisel. Võlgade ümberkujundamise menetlus on suunatud makseraskustes füüsilistele isikutele, leidmaks alternatiive, et ületada makseraskused ja vältida pankrotimenetlust.

Ühingu- ja lepinguõigus,
võlgade ümberkujundamine

Nõustame ja esindame kliente järgmistes valdkondades:

 • Äri- ja ühinguõigus
 • Ühinemised ja ülevõtmised (M&A)
 • Tehingute finantseerimine (corporate finance)
 • Saneerimine ja pankrotiõigus
 • Võlgade ümberkujundamine füüsilistele isikutele

Nõustame kliente erinevates ühingu – ja lepinguõiguse valdkondades. Meie meeskonnal on laialdane kogemus ärinõustamises. Saame abiks olla alates ettevõtte loomisest ja investeeringute planeerimisest kuni ettevõtete esindamiseni omandamistehingutes ning tehingute finantseerimisel.

Nõustame kliente ettevõtete restruktureerimise (sh saneerimise) strateegiate ettevalmistamisel ja rakendamisel ning alternatiivsete lahenduste hindamisel.

Usume, et ettevõtte saneerimine on tõhus ja efektiivne päästevahend ettevõttele, kes soovib saneerimisabinõusid kohaldades taastada oma ettevõtte likviidsust, parandada kasumlikkust ja tagada jätkusuutlik majandamine. Selle saavutamiseks näeb saneerimisseadus ette abinõusid nõuete ümberkujundamiseks, millega ületada ettevõttes tekkinud makseraskused ning muuta äriühingu majandustegevus taas jätkusuutlikuks.

Saneerimisabinõudeks võivad muuhulgas olla:

 • Kohustuse täitmise tähtaja pikendamine
 • Nõuete ümberkujundamine (sh põhi- ja kõrvalnõuete vähendamine)
 • Nõuete tasaarveldamine (sh omanike laenude konverteerimine omakapitaliks, omanike nõuetest loobumine jne)
 • Täiendavate mitterahaliste või rahaliste sissemaksete tegemine

Lisaks on saneerimismenetluse käigus sisuliselt piiramatud võimalused ettevõttes sisuliste ümberkorralduste tegemiseks, kui sellega on võimalik tõsta ettevõtte likviidsust, parandada kasumlikkust ja tagada edasine jätkusuutlik majandamine.

Nõustame kliente pankrotiõiguse valdkonnas. Abistame kliente võlausaldajana võlgade sissenõudmisel, varade tagasivõitmisel kui ka hinnangute andmisel juhatuse liikme võimalikule süülisele käitumisele.

Füüsiliste isikute puhul nõustame ja abistame võlgade ümberkujundamise menetluse läbiviimisel. Võlgade ümberkujundamise menetlus on suunatud makseraskustes füüsilistele isikutele, leidmaks alternatiive, et ületada makseraskused ja vältida pankrotimenetlust.

Madis Piirla

Madis piirla

vandeadvokaat

E-post: madis@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 51 970 050

Martin Kirsipuu

Martin Kirsipuu

advokaat

E-post: martin@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 56 498 643

Madis Piirla

Madis piirla

vandeadvokaat

E-post: madis@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 51 970 050

Martin Kirsipuu

MARTIN KIRSIPUU

advokaat

E-post: martin@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 56 498 643