Tsiviilõigus

Nõustame ja esindame kliente järgmistes õigusvaldkondades:

 • Võlaõigus
 • Lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted
 • Kindlustusõigus
 • Asjaõigus
 • Tööõigus
 • Perekonnaõigus (sh alaealiste esindamine)
 • Pärimisõigus
 • Võlgade ümberkujundamine füüsilistele isikutele

Nõustame kliente erinevates tsiviilõiguslikes küsimustes, pakkudes esindust kõikides kohtuastmetes ja Euroopa Inimõiguste Kohtus. 

Tsiviilõigus

Nõustame ja esindame kliente järgmistes õigusvaldkondades:

 • Võlaõigus
 • Lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted
 • Kindlustusõigus
 • Asjaõigus
 • Tööõigus
 • Perekonnaõigus (sh alaealiste esindamine)
 • Pärimisõigus
 • Võlgade ümberkujundamine füüsilistele isikutele

Nõustame kliente erinevates tsiviilõiguslikes küsimustes, pakkudes esindust kõikides kohtuastmetes ja Euroopa Inimõiguste Kohtus. 

Madis Piirla

Madis piirla

vandeadvokaat

E-post: madis@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 51 970 050

Simona Vissak

simona vissak

vandeadvokaat

E-post: simona@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 56 508 927

Martin Kirsipuu

martin kirsipuu

advokaat

E-post: martin@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 56 498 643