Simona Vissak

vandeadvokaat

Simona Vissak on Advokaadibüroo Legalt partner ja vandeadvokaat, kes tegeleb peamiselt kohtumenetlustega.

Simona kaitseb kliente kriminaalmenetluses ning esindab tsiviilmenetluses, olles sealhulgas läbinud vajaliku täiendõppe alaealiste esindamiseks.

Lisaks on Simona, töötades Brüsselis Euroopa Liidu Nõukogu juures, omandanud põhjalikud teadmised Euroopa Liidu õiguses. Brüsselis osales Simona muu hulgas isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) töögruppides ja nõustab kliente erinevates andmekaitseõiguslikes küsimustes, sh abistab privaatsuspoliiside ja kasutustingimuste väljatöötamisel.


Haridus

Tartu Ülikooli õigusteaduskond (M.A.)

Tartu Ülikooli õigusteaduskond (B.A.)

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Kontakt:

E-post: simona@legalt.ee

Tel. +372 664 4005

Mobiil: +372 56 508 927

Tegevusvaldkonnad:

  • Vaidluste lahendamine
  • Kaitse kriminaal- ja väärteomenetluses
  • Kannatanute esindamine ja huvide kaitse kriminaalmenetluses
  • Perekonna- ja pärimisõigus (sh lastega seotud esindusõigus)
  • Võlaõigus
  • Asjaõigus
  • Andmekaitse
  • Kindlustusõigus