Madis Piirla

vandeadvokaat

Madis Piirla on Advokaadibüroo Legalt partner ja vandeadvokaat, kes kannab ühtlasi hoolt advokaadibüroo igapäevase asjaajamise eest.

Madis on kogenud kohtuadvokaat, kes tegeleb vaidluste lahendamiste ja kohtumenetlustega. Madis nõustab kliente nii kriminaalmenetluses kui tsiviilkohtus. Lisaks headele teadmistele ja kogemustele karistusõiguses on Madis omandanud põhjalikud teadmised keskkonnaõigusest ja keskkonnarikkumisi puudutavas valdkonnas. 

Madis paistab silma erakordse järjekindluse ning tugevate läbirääkimisoskuste poolest, leides klientidele tihti kohtuvälised lahendused, millega vältida pikka ja koormavat kohtumenetlust.


Haridus

Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse instituut (M.A.)

Tartu Ülikooli õigusteaduskond (B.A.)

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Kontakt:

E-post: madis@legalt.ee

Tel. +372 664 4005

Mobiil: +372 51 970 050

Tegevusvaldkonnad:

  • Vaidluste lahendamine
  • Kaitse kriminaal- ja väärteomenetluses (sh keskkonnavastased süüteod, majanduskuriteod)
  • Võlaõigus
  • Äri- ja ühinguõigus
  • Saneerimismenetlus
  • Võlgade ümberkujundamine füüsilistele isikutele
  • Keskkonnaõigus (elusloodus, looduskaitse, keskkonnakasutus, ringmajandus)
  • Kinnisvara- ja ehitusõigus
  • Haldusmenetlus, korrakaitseõigus ja haldussund