Karistusõigus

Nõustame kliente järgmistes õigusvaldkondades:

  • Kaitse kriminaal- ja väärteomenetluses
  • Kaitse keskkonnarikkumiste korral (kalapüük, metsandus, jahipidamine, võõrliigid, looduskaitse: tegevused kaitstavatel aladel, ehitamine, külastuskorraldus, jäätmed, maapõu, vesi ja õhk, kiirgustegevus)
  • Kaitse majanduskuritegudes
  • Kannatanu ja kolmanda isiku esindamine kriminaalmenetluses

Meie meeskond omab pikaaegset kogemust klientide kaitsmisel väärteo- ja kriminaalmenetluses nii kohtueelselt menetlustoimingutel kui kohtumenetluses.

Juhul, kui teid on kutsutud menetlustoimingule või esitatud kahtlustus kuriteo toimepanemises on teil lisaks kohustustele ka õigused, muu hulgas õigus saada igakülgset teavet menetlustoimingu eesmärgi, asja sisu või etteheidetava käitumise asjaolude kohta. Soovitame menetlustoimingust osa võtta koos advokaadiga. Mõistlik on advokaadiga konsulteerida juba algstaadiumis ehk enne menetlustoimingutel osalemist.

Kuriteoohvriks langemise korral võib kannatanu samuti vajada esindajat, eriti kriminaalmenetluse lõpetamise korral või süüdistatavalt kahjude nõudmisel.

Karistusõigus

Nõustame kliente järgmistes õigusvaldkondades:

  • Kaitse kriminaal- ja väärteomenetluses
  • Kaitse keskkonnarikkumiste korral (kalapüük, metsandus, jahipidamine, võõrliigid, looduskaitse: tegevused kaitstavatel aladel, ehitamine, külastuskorraldus, jäätmed, maapõu, vesi ja õhk, kiirgustegevus)
  • Kaitse majanduskuritegudes
  • Kannatanu ja kolmanda isiku esindamine kriminaalmenetluses

Meie meeskond omab pikaaegset kogemust klientide kaitsmisel väärteo- ja kriminaalmenetluses nii kohtueelselt menetlustoimingutel kui kohtumenetluses.

Juhul, kui teid on kutsutud menetlustoimingule või esitatud kahtlustus kuriteo toimepanemises on teil lisaks kohustustele ka õigused, muu hulgas õigus saada igakülgset teavet menetlustoimingu eesmärgi, asja sisu või etteheidetava käitumise asjaolude kohta. Soovitame menetlustoimingust osa võtta koos advokaadiga. Mõistlik on advokaadiga konsulteerida juba algstaadiumis ehk enne menetlustoimingutel osalemist.

Kuriteoohvriks langemise korral võib kannatanu samuti vajada esindajat, eriti kriminaalmenetluse lõpetamise korral või süüdistatavalt kahjude nõudmisel.

Madis Piirla

Madis piirla

vandeadvokaat

E-post: madis@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 51 970 050

Simona Vissak

simona vissak

vandeadvokaat

E-post: simona@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 56 508 927

Madis Piirla

Madis piirla

vandeadvokaat

E-post: madis@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 51 970 050

Simona Vissak

simona vissak

advokaat

E-post: simona@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 56 508 927