Haldus- ja korrakaitseõigus

Nõustame ja esindame kliente järgmistes õigusvaldkondades:

 • Isikute põhiõiguste ja - vabaduste kaitse
 • Riiklik järelevalve, haldussund, korrakaitseõigus
 • Esindamine vaide- või kohtumenetluses
 • Planeeringud, ehitus- ja kasutuslubasid puudutavad küsimused ja vaidlused
 • Riigi või riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse tegevuse seaduslikkuse hindamine haldusmenetluses
 • Keskkonnaõigus (elusloodus, looduskaitse, keskkonnakasutus, ringmajandus)
 • Andmekaitse

Seisame klientide eest suhtluses riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustega.

Nõustame ja esindame era- ja ärikliente nii tegevuste planeerimisel kui elluviimisel, mis eeldab riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega asjaajamist, sh lubade, kooskõlastuste ja nõusolekute taotlemist.

Lisaks nõustame ja esindame kliente korrakaitseõigust, riiklikku järelevalvet, haldussundi (korrakaitse meetmed, ettekirjutused, sunniraha määramine, asendustäitmine) puudutavates küsimustes.

Haldus- ja korrakaitseõigus

Nõustame ja esindame kliente järgmistes õigusvaldkondades:

 • Isikute põhiõiguste ja - vabaduste kaitse
 • Riiklik järelevalve, haldussund, korrakaitseõigus
 • Esindamine vaide- või kohtumenetluses
 • Planeeringud, ehitus- ja kasutuslubasid puudutavad küsimused ja vaidlused
 • Riigi või riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse tegevuse seaduslikkuse hindamine haldusmenetluses
 • Keskkonnaõigus (elusloodus, looduskaitse, keskkonnakasutus, ringmajandus)
 • Andmekaitse

Seisame klientide eest suhtluses riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustega.

Nõustame ja esindame era- ja ärikliente nii tegevuste planeerimisel kui elluviimisel, mis eeldab riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega asjaajamist, sh lubade, kooskõlastuste ja nõusolekute taotlemist.

Lisaks nõustame ja esindame kliente korrakaitseõigust, riiklikku järelevalvet, haldussundi (korrakaitse meetmed, ettekirjutused, sunniraha määramine, asendustäitmine) puudutavates küsimustes.

Madis Piirla

Madis piirla

vandeadvokaat

E-post: madis@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 51 970 050

Simona Vissak

simona vissak

vandeadvokaat

E-post: simona@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 56 508 927

Madis Piirla

Madis piirla

vandeadvokaat

E-post: madis@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 51 970 050

Simona Vissak

simona vissak

advokaat

E-post: simona@legalt.ee
Tel. +372 664 4005
Mobiil +372 56 508 927